katznoa (katznoa) wrote,
katznoa
katznoa

  • Mood:
  • Music:

Tijd en verdriet

Myn verdriet,
zo groot
zo pijnlijk
veel telang

mijn verdriet
wil niet weggaan.
het blijft de hele dag zitten
het maakt me bang.

mijn verdriet,
niet leefbaar meer
tepijn.

mijn verdriet
ik kijk wel hoe lang ik het volhoud
om hier nog tezijn.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments